logo

Hotline: 0911 38 79 89

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI ĐẠI QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI ĐẠI QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI ĐẠI QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI ĐẠI QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI ĐẠI QUỐC VIỆT

DANH SÁCH PHÂN LOẠI CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM

BAO GỒM:

1) DANH SÁCH PHÂN LOẠI CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM

2) DANH SÁCH CÁC CẢNG Ở VIỆT NAM TRONG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG BIỂN ĐẾN NĂM 2020

(KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 202/1999/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 12/12/1999)

3) CÁC MÔ HÌNH VỐN CHO PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU

4) HỒ SƠ CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ CẢNG VÀ VẬN TẢI BIỂN

LINK DOWNLOAD: TẠI ĐÂY