logo

Hotline: 0911 38 79 89

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI ĐẠI QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI ĐẠI QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI ĐẠI QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI ĐẠI QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI ĐẠI QUỐC VIỆT

VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ

Vận chuyển đường biển là một phần không thể tách rời của thương mại toàn cầu. Các giải pháp vận chuyển hàng hải toàn diện của chúng tôi được hỗ trợ bởi kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia vận tải đường biển trong nước có đội ngũ nhân viên trong mạng lưới các văn phòng của chúng tôi gần các cảng biển lớn trên khắp Việt Nam.

Là một lợi ích bổ sung cho khách hàng Logistics, dịch vụ vận tải container từ cảng đến cửa và đáng tin cậy của chúng tôi đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá của bạn là một ưu tiên và vẫn nằm trong sự kiểm soát chất lượng của chúng tôi. 

DAIQUOCVIET SHIPPING CO.,LTD có thể xử lý tất cả các yêu cầu về vận chuyển đường biển của quý khách. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi cung cấp cho quý khách giải pháp toàn diện về vận tải và phân phối trên toàn thế giới. Chúng tôi có các lựa chọn về những tuyến trực tiếp hoặc chuyển tải.
 
-         Nhận hàng, đóng gói và bao bì
 

-         Vận chuyển hàng lẻ, hàng nguyên cont và mọi loại hàng

 

-         Dịch vụ từ cửa tới cửa

 

-         Làm hàng tại cảng và vận chuyển nội địa

 

-         Các loại hàng dự án

 

-         Các dịch vụ trên toàn thế giới

 

-         Hàng thường và hàng mau hỏng

 

-         Những dịch vụ của nhà thầu vận chuyển hàng lẻ, hàng nguy hiểm

 

-         Ủy thác thư tín dụng

 

-         Lưu kho ngắn hạn và dài hạn